עיריית בת ים
שירותים בקליק
תרבות ופנאי

המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית

המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית

המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית

כתובת רוטשילד 29, בת ים
טלפון 03-7762623
אימייל urbatyam@gmail.com
אתר www.urbatyam.org

המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית

המרכז לעירוניות ותרבות ים-תיכונית בת-ים הוא מרכז חשיבה ומחקר, המתמקד ביצירת שיח חדש בתחום העירוניות בישראל. המרכז מבקש לקדם את הדיון בעירוניות ברוח המגוון וקולותיו השונים, ולעורר תודעה חדשנית הרואה בעירוניות פריזמה רחבה, המשקפת מכלול מגוון של נושאים ותחומים חברתיים: תרבות, חינוך, אחריות אזרחית, סביבה, מרחב ציבורי ושייכות לעיר.

עוד מבקש המרכז להנגיש את העירוניות לקהל הרחב, לפתוח דיון ציבורי בשאלות הנוגעות לחיים העירוניים – לרחוב, לשכונות, למעורבות האזרחית, לאחריות על העיר, ולחשוף את הקהל הרחב לספרות בתחום העירוניות.

חזון המרכז הוא חלק טבעי מהשקפת העולם הייחודית של בת-ים, הדוגלת בהעצמת האזרחות העירונית ובכינון יחסים דמוקרטיים ושיתופיים בין אזרחי העיר לבין הממשל העירוני.

בואו לבקר אותנו בדף הפייסבוק שלנו