עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

טפסים להורדה

בקשה לרישיון עסק

לצפייה בטופס

בקשה להארכה/אחר

לצפייה בטופס

טופס בדיקת כשירות לחדר כושר

לצפייה בטופס

הצהרת מחזיק בריכת שחייה

לצפייה בטופס

נספח פרשה טכנית לאיטליזים

לצפייה בטופס

טופס ייפוי כוח

לצפייה בטופס

נספח פרשה טכנית לבתי אוכל

לצפייה בטופס

אולי יעניין אותך גם...