עיריית בת ים
שירותים בקליק
שנה טובה ומתוקה

בעמוד זה מרוכזות ההנחיות המרחביות של הועדה המקומית בת ים. מקור ההנחיות בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה סעיף 145 ד'.

ההנחיות המרחביות מגדירות כללים ברורים לעיצוב המבנים בעיר ומתייחסות לעיצוב חזית המבנה  והמערכות המחוברות אליו, עיצוב הכניסה והגג, כללים לבניית מבני עזר כגון מחסנים וסככות, והנחיות לגבי פיתוח המרחב כגון נטיעת עצים, בניית גדורות וכו'.

ההנחיות יהיו מחייבות לכל בנייה בעיר, והנן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות, ולהוראות שקבועות בתכניות החלות במגרש. ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

  1. הנחיות מרחביות מאושרות - נובמבר 2016
  2. מסמך מדיניות מחוזי לנטיעות והגנה על עצים
  3. פינוי אשפה
  4. מערכת פניאומטית
  5. מדיניות בניה ירוקה 
  6. פרטי פיתוח
  7. פרט לגדר זמנית באתר בנייה 
  8. מפרט טכני למספרי בתים

אולי יעניין אותך גם...

שיבושים בהספקת המים ב-12.9

ביום שלישי  12.9.17, החל משעה 07:00, יתכנו שיבושים באספקת המים,  עקב עבודות התחברות לקו המים הראשי של מקורות בעיר.צפי משך העבודה...