בת ים לוגו
חטיבות הביניים

מס'
 סד'

ביה"ס

כתובת

מס'טלפון

מס' פקס

שם המנהל/ת

1

חט"ב  "שז"ר"

ניסנבוים 66

5513449

5524134

5522529

ליפשיץ דוריס

2

חט"ב  "מלטון"

הדקל 4

5519943

5514416

רוזנבך יוספה

3

חט"ב  "רמות"

קרן היסוד 12

5528094

5517659

רויטל סבג

4

חט"ב  "רמת-יוסף"

מבצע סיני 28

6598331

6591007

חדאיו אורלי

7

חט"ב חשמונאים

אנה פרנק 10

5536686

 5513193

בן-שלום רונית

8

חט"ב דרכ"א תיכון חדש

הבונים 7

5512904

5510431

חנני אילנה

5

חט"ב  "בית-וגן"

הרב קוק 17

5063712

6573174

דליה אלזרט

6

חט"ב  "המר"

בורוכוב 10

5527024

5525985

יפה הלוי

 7

אולפנה צביה  הנריטה סולד 4  6592173  6592172  הרב ידידיה זיו 
 8  אולפנה צביה   אורט ישראל 7

 5512269

 5512904  

כתובות אתרי אינטרנט של ביה"ס.

שם בית ספר 

 כתובת אתר האינטרנט

רמות

 http://www.atarnet.net/nodeweb.asp?t=25700

 אולפנה צביה

 www.tik-tak.co.il/zvia-by