בת ים לוגו
אודות העירייה > מחלקות העירייה

מחלקות העירייה

פיתוח עירוני ואיכות הסביבה

חטיבת שיפור פני העיר

חטיבת הכספים

אגף הנדסה

דוברות, פרסום והסברה

המחלקה לפיתוח אסטרטגי והתחדשות עירונית

מחלקה משפטית

מחשוב ומערכות מידע

היחידה לקיימות ואיכות הסביבה

אגף תרבות

שיקום שכונות

תאום ובקרה הנדסי

תחזוקה ובנין

תברואה ותברואה מונעת

משק

חשמל ותאורה

תחזוקת גנים ונוף

מבני ציבור

אגף הכנסות

מחלקת שכר

מחלקת תקציבים

תמיכות

מחלקת חשבות

מחלקת תב"רים

דו"חות תקציב

     

חטיבת המינהל

חטיבת קהילה

מבקר העירייה

משאבי אנוש

בית המשפט לעניינים מקומיים

ועדות בעירייה

אגף החינוך

אגף שירותים חברתיים

מינהלות קהילתיות

דו"ח מבקר העירייה

חטיבת תפעול

מוקד עירוני ופניות הציבור

מחלקת חוף הים

פיקוח עירוני ורשות חניה

תרבות הדיור

הסיירת הירוקה

בטחון ושירותי חירום

שרות וטרינרי

רישוי עסקים

 
 
 
 

תאגיד המים

     
     


שעות קבלת קהל בעירייה:

א,ב,ד,ה 08:00-14:30 , ג' - 16:00-18:15

ליצירת קשר עם מחלקות העירייה

נורדאו 17 , בת ים ת.ד. 10 מיקוד: 59576
03-5558555