בת ים לוגו
חינוך יסודי

ביה"ס

כתובת

מס' טלפון

מס' פקס

שם המנהל/ת

תחכמוני

הרצל 58

5064261

5084318

גילית לוי

עקיבא

נגבה 10

5065133

5065133

נגר חני

ציפורי

ביאליק 29

5069236

5067145

נפתלי אורלית

הראל

סמטת החרמון 4

5513510

5523316

פרץ דניאלה

אורות התורה

אנה פרנק 16

5510708

5536670

אופנהיימר יוסי

כתובות אתרי אינטרנט של ביה"ס.

שם בית הספר 

 כתובת אתר האינטרנט

 ציפורי

 www.atarnet.net/il/ziporiרשימת כתובות דוא"ל.

 שם ביה"ס

 כתובת  E-MAIL

 תחכמוני  Y-tachmo-bty-S@kishurim.k12.il
 עקיבא  Y-akiva-bty-S@kishurim.k12.il
ציפורי  Y-zipori-bty-S@kishurim.k12.il
הראל   Y-harel-bty-S@kishurim.k12/il
אורות התורה   Y-orotha-bty-S@kishurim.k12.il