עיריית בת ים
שירותים בקליק
הנדסה תכנון ובניה

תוכניות אב לפיתוח

תכנית המתאר העירונית הנוכחית של בת ים אושרה בשנת 1971. מאז אמנם תוכננו מחדש מספר אזורים בעיר, כגון אזור המסחר והעסקים, אולם תכנית המתאר מתווה עד היום את הבסיס לפיתוח העיר. בשנת 2008 החל אגף הנדסה במאמץ מרוכז לעדכון תכניות הפיתוח העירוני וליצירת תכניות  חדשות לאזורים שונים בעיר. חלק מהתוכניות הללו כבר אושרו ואחרות נמצאות בשלבי תכנון סופיים.

בין התוכניות שאושרו:

תכנית אסטרטגית למדיניות פיתוח העיר.

תכנית מדיניות להתחדשות ופיתוח אזור העסקים.

תכנית אב לטיפול בפסולת ומיחזור.

תכניות בעבודה:

תכנית לפיתוח והתחדשות צפון מערב העיר.

תכנית להתחדשות רחוב בלפור.

תכנית אב לשבילי אופניים.

תכנית אב לתחבורה.

תכנית לפיתוח והתחדשות צפון מזרח העיר .

תכנית להתחדשות רחוב בן גוריון וחוף הים.

תכנית אב לתחבורה בת קיימא.

תכנית שימור מבנים ואתרים.

 

 

אולי יעניין אותך גם...

7 גינות חדשות ברחבי העיר

גינה לי חדשה: בימים אלו מושלם שדרוגן של 7 גינות חדשות ברחבי העירבימים אלו מושלם תהליך שדרוגן של 7 גינות ברחבי העיר: הגבעות...

סגירת רחוב המעפילים

סגירת רחוב המעפילים עקב סלילת כבישעקיבת סלילת כביש ברחוב המעפילים ייסגר הרחוב לתנועת הרכבים היום ומחר, 22-23.3 בין השעות...