עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

שינוי מחזיק בנכס

שנה טובה ומתוקה

שינוי מחזיק בנכס

בהתאם לחוק החובה לתשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס.

לחילופי מחזיקים בנכס יש לפעול כמפורט להלן:

1. למסור הודעה בכתב לעירייה על כל שינוי של מחזיק בנכס.

2. לצרף הסכם מכירה או שכירות של הנכס (לתקופה של 12 חודשים לפחות).

3. לצרף תצלום של תעודת זהות או תעודת התאגדות של המחזיק החדש.

4. לציין את מספר חשבון הארנונה או מספר הנכס בעירייה, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

5. השינוי יחול אך ורק ממועד קבלת ההודעה בצרוף האמור לעיל בכתב באגף הכנסות.

אולי יעניין אותך גם...