עיריית בת ים
שירותים בקליק
שנה טובה ומתוקה

עיריית בת ים שוקדת בימים אלו על תוכניות שימור של מבנים ואתרים היסטוריים הקיימים בעיר, על מנת לערוך בהם שיפוץ ולשמר אותם לטובת הדורות הבאים. 

מאז שנת 2014 פועלת בעיריית בת ים ועדת שימור אתרים. לאחר ביצוע סקר מקיף ובדיקת מאות אתרים בעיר, קבעה ועדת השימור באפריל 2014 רשימה של כ- 65 אתרים שיש לבחון את הכללתם ברשימת השימור העירונית. כמו כן קבעה הועדה כי יוחלט האם לשמר כל אתר בהתאם להתאמתו לשישה מאפיינים של ההיסטוריה העירונית שהועדה החליטה להדגיש:

רמת יוסף בשנות ה-60רמת יוסף בשנות ה-60

1. ההיסטוריה של העיר כעיירת חוף
2. אריג עירוני על בסיס תוכנית אלכסנדר ברוולד
3. תכנון ממסדי
4. עיר של יזמים
5. עיר הגירה רב תרבותית
6.עיר עברית עם מסורת יהודית

באוקטובר 2015 פורסמה הודעה רשמית על הכנת תכנית שימור כלל עירונית. מטרת תכנית השימור לקבוע כללים וכלים לשימור אתרי המורשת של בת ים, על ידי הגדרת רשימה של מרחבים, מתחמים ומבנים שימור, והנחיות תיעוד ובינוי מתאימות. במהלך הכנת התכנית יוחלט אילו אתרים ישומרו ואילו לא, מה יהיה אופי השימור של כל אתר, איזה מגבלות יחולו עליו ואיזה תמריצים יינתנו לו לטובת השימור. הערכה היא שהתכנית תוגש לאישור הועדה המקומית בסוף שנת 2017.

בינתיים הועדה מקיימת ישיבות שוטפות (שימשכו גם אחרי אישור התוכנית הכוללת לעיר, פרוטוקולים מפורטים ניתן לקרוא באתר הועדה המקומית לינק) על מנת לדון בתוכניות ובקשות החלות באתרים בהם קיימים מבנים המצויים ברשימה שכבר פורסמה. במסגרת זו, לקראת כל דיון באתר מוצג תיק תיעוד מקדמי הסוקר את ההיסטוריה של האתר ואת הערכיות והחשיבות שלו על בסיס הקריטריונים שנקבעו. עד כה הובאו לוועדה תיקי תיעוד לכשליש מהאתרים כולל מבני ציבור, מבנים פרטיים, מרקמים ואתרים נופיים.

עיריית בת ים גאה להשיק מפה ובה ההיסטוריה של העיר, עם תמונות ומסמכים היסטוריים. מסמכים אלו, הפתוחים לעיון הציבור, מהווים תיעוד מרתק של הכוחות, הערכים האופנות והמחשבות שהובילו את בניית בתיה של בת ים ומצטברים לאט לאט לכדי ארכיון מקיף של בניין העיר. 

לצפייה במפה ועיון בתיקי התיעוד לחצו כאן

 

אולי יעניין אותך גם...