עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

הזמנות לישיבות מועצה

שנה טובה ומתוקה
אפס תוצאות

הזמנות לישיבות מועצה

שם הקובץ שנה פתח מסמך קובץ שמע
זימון לישיבת מועצה 75/18 ביום 22.8.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 75/18 ביום 22.8.17
זימון לישיבת מועצה 74/18 ביום 22.8.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 74/18 ביום 22.8.17
זימון לישיבת מועצה 72.18 ליום 16.7.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 72.18 ליום 16.7.17
זימון למועצת עיר 73.18 ליום 20.7.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון למועצת עיר 73.18 ליום 20.7.17
זימון למועצת עיר 71.18 ליום 28.6.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון למועצת עיר 71.18 ליום 28.6.17
זימון למועצת עיר 70.18 ליום 28.6.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון למועצת עיר 70.18 ליום 28.6.17
זימון למועצת עיר 69.18 ליום 7.6.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון למועצת עיר 69.18 ליום 7.6.17
זימון לישיבת מועצה 68.18 ליום 10.5.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 68.18 ליום 10.5.17
זימון ישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון ישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17
תוספת לזימון לישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תוספת לזימון לישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17
זימון לישיבת מועצת העיר 66.18 ביום 6.3.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצת העיר 66.18 ביום 6.3.17
זימון לישיבת מועצה 65.18 ליום 6.2.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 65.18 ליום 6.2.17
זימון לישיבת מועצה 64.18 ב- 6.2.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 64.18 ב- 6.2.17
זימון לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 63.18, 11.1.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 63.18, 11.1.17
זימון לישיבת מועצה 72/18 ליום 16.7.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 72/18 ליום 16.7.17