עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

ועדת מכרזים

אפס תוצאות

ועדת מכרזים

שם הקובץ שנה פתח מסמך קובץ שמע
תשובות הבהרה למכרז 173 - מגער 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 173 - מגער
תשובות הבהרה למכרז 173 - טלאול 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 173 - טלאול
המשך תשובות הבהרה למכרז 173 - מילגם 2017 לחץ כאן להורדת קובץ המשך תשובות הבהרה למכרז 173 - מילגם
תשובות הבהרה למכרז 173 - מילגם 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 173 - מילגם
תשובות הבהרה למכרז 173 - שוהר 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 173 - שוהר
תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 20.3.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 20.3.17
תשובות הבהרה למכרז 4/17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 4/17
שאלות למכרז 4/17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ שאלות למכרז 4/17
תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017
תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017
תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תשובות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017
שאלות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ שאלות הבהרה למכרז 3/17- מיום 16.2.2017
שאלות למכרז 3/17- מיום 16.2.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ שאלות למכרז 3/17- מיום 16.2.2017
פרוטוקול 3/17- מיום 6.2.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ פרוטוקול 3/17- מיום 6.2.2017