עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

הזמנות לישיבות מועצה

אפס תוצאות

הזמנות לישיבות מועצה

שם הקובץ שנה פתח מסמך קובץ שמע
זימון ישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון ישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17
תוספת לזימון לישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ תוספת לזימון לישיבת מועצה 67.18 ליום 5.4.17
זימון לישיבת מועצת העיר 66.18 ביום 6.3.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצת העיר 66.18 ביום 6.3.17
זימון לישיבת מועצה 65.18 ליום 6.2.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 65.18 ליום 6.2.17
זימון לישיבת מועצה 64.18 ב- 6.2.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 64.18 ב- 6.2.17
זימון לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 63.18, 11.1.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 63.18, 11.1.17