עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

הזמנות לישיבות מועצה

חודש האישה
אפס תוצאות

הזמנות לישיבות מועצה

שם הקובץ שנה פתח מסמך קובץ שמע
זימון לישיבת מועצה 64.18 ב- 6.2.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצה 64.18 ב- 6.2.17
זימון לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 63.18, 11.1.17 2017 לחץ כאן להורדת קובץ זימון לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 63.18, 11.1.17