עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

ישיבות מועצה

חודש האישה
אפס תוצאות

ישיבות מועצה

שם הקובץ שנה פתח מסמך קובץ שמע
פרוטוקול ישיבת מועצה 63.18 מיום 11.1.2017 2017 לחץ כאן להורדת קובץ פרוטוקול ישיבת מועצה 63.18 מיום 11.1.2017