עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מכרזי חברת חוף בת ים

מכרזי חברת חוף בת ים

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
קול קורא מאגר מפיקים 4.1.17

קול קורא להשתתפות במאגר משתתפים לניהול ו/או הפקה של פעילויות אומנותיות ו/או תרבותיות ו/או קהילתיות ו/או חברתיות ו/או פורצות דרך בנכסים עירוניים

08/01/2017