עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מכרזי חברת חוף בת ים

איכות חיים בתנופה
אפס תוצאות

מכרזי חברת חוף בת ים

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
מכרז פומבי מס 1/17

מכרז פומבי מס' 1/17 לתפקיד ראש מנהלת להתחדשות עירונית

היקף משרה, תנאי העסקה וכפיפות:

· היקף משרה: 100%.

· תנאי העסקה: חוזה אישי.

· כפיפות: למנכ"ל החברה.

01/05/2017
ארכיון מכרזי חברת חוף בת ים