עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מכרזי העירייה

איכות חיים בתנופה
אפס תוצאות

מכרזי העירייה

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
מכרז פומבי מס' 10/17 להפעלת מזנון בנכס עירוני בעיר בת ים

מכרז להפעלת מזנון בנכס עירוני בעיר ברח׳ יצחק ניסנבויים 26 , בת ים

21/05/2017
מכרז מס' 9/17 מתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי נגישות מתו"ס ושירות במבנים ושטחים ציבוריים השייכים לעיריית בת-ים

עיריית בת-ים פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיקוח וביצוע סקרי נגישות במבנים ובשטחים פתוחים השייכים לעיריית בת-ים.

21/05/2017
מכרז פומבי מס' 8/17 להפעלת מזנון בנכס עירוני בעיר בת ים -

מכרז להפעלת מזנון בנכס עירוני, המצוי בגן ע"ש הלנה ראפ ברח' אנה פרנק, בת ים

 

21/05/2017
מכרז פומבי מס' 7/17 להפעלת מזנון בנכס עירוני

מכרז להפעלת מזנון בנכס עירוני ברח' השקמה 21 , בת ים.  

21/05/2017
ארכיון מכרזי העירייה