עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מכרזי העירייה

אפס תוצאות

מכרזי העירייה

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
חלוקת תמיכות לתנועות נוער לשנת הכספים 2017

הנהלת העיר בת-ים החליטה לחלק בשנת הכספים  2017 תמיכות למוסדות ציבור הפועלים שלא למטרות רווח בתחום העיר בת-ים בתחום "תנועות נוער" וזאת במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

 

01/06/2017
מכרז פומבי 12/17

עיריית בת ים מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר מקבלנים למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחומי העיר בת ים.

27/06/2017
ארכיון מכרזי העירייה