עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מכרזי העירייה

מכרזי העירייה

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
מכרז זוטא להדברה

פניה לקבלנים להצטרף לרשימת קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרז זוטא בעיריית בת- ים עבור מתן שירותים לביצוע עבודות איתור, מניעה והדברה של מזיקים בבת ים

10/01/2017
מכרז 3/17 להפעלת מוקד גביה טלפוני

מכרז להפעלת מוקד גביה טלפוני למתן שירותי תשלומים ובירורים של מיסי עיריית בת-ים .

 

01/02/2017
ארכיון מכרזי העירייה