עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

כח אדם

איכות חיים בתנופה
אפס תוצאות

כח אדם

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
מכרז חיצוני 43-17

תואר המשרה: עו"ס לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ואלימות במשפחה

היקפי המשרות: 50% -  תקציב פעולה / בחוזה העסקה אישי למשרה מתוקצבת.

דרגת המשרות: רמה י'-ח' בדרוג העו"ס

כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף הרווחה

11/05/2017
מכרז פומבי מס' 46/17 - סגן/ית מנהל המח' לחינוך חרדי

תואר המשרה: סגן/ית מנהל המח' לחינוך חרדי

היקף המשרה: מלאה.

דרגת המשרה:   +9-11 בדירוג המנהלי / + 39-41 בדירוג המח"ר          

כפיפות ארגונית: מנהל המח' לחינוך חרדי

11/05/2017
מכרז פומבי מס' 41/17

תואר המשרה: עו"ס/ית מרכז/ת נושא מודל קליטה יישובי באגף לשירותים חברתיים

היקף המשרה:  50% משרה בתקציב פעולה /בחוזה העסקה אישי למשרה מתוקצבת.

דרגת המשרה: רמה  ח  - ו  בדרוג העו"ס

כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף הרווחה

11/05/2017
מכרז חיצוני 38-17 מדריך עובד קידום נוער

תואר המשרה: מדריך/ה עובד/ת קידום נוער

היקף המשרה: 50%  משרה- תקציב פעולה/בחוזה העסקה אישי למשרה מתוקצבת

דרגת המשרה:דרוג נוער חברה וקהילה עפ"י ההסכם הקיבוצי (בהתאם להשכלה)

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף הרווחה

11/05/2017
מכרז פומבי 42/17

תואר המשרה:  עו"ס/ית לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ואלימות במשפחה

היקפי המשרות:3 משרות, כל אחת 50% -  תקציב פעולה / בחוזה העסקה אישי למשרה מתוקצבת.

דרגת המשרות:   רמה י'-ח' בדרוג העו"ס

כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף הרווחה

11/05/2017
מכרז פומבי מס' 44/17 - רכז בבית העולה

תואר המשרה: רכז/ת בבית העולה

היקף המשרה: מלאה

דרגת המשרה: דירוג חינוך חברה ונוער, עפ"י הסכם העבודה

כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת קליטה

 

11/05/2017
מכרז פומבי מס' 39/17

היקף המשרה:  50% משרה /בחוזה העסקה אישי למשרה מתוקצבת.

דרגת המשרה:     רמה  יא  - ט  בדרוג העו"ס

כפיפות ארגונית:  מנהלת אגף הרווחה/מנהלת יחידת רונן

11/05/2017
מכרז פומבי מס' 52/17 - מנהל/ת מחלקת פרויקטים חינוכיים וקהילתיים

תיאור המשרה: מנהל/ת מחלקת פרויקטים חינוכיים וקהילתיים

היקף המשרה:  מלאה

דרגת המשרה:  דירוג חינוך נוער וקהילה או/חוזה בכירים באישור משרד הפנים

כפיפות ארגונית: סמנכ"לית קהילה

24/05/2017
ארכיון כח אדם