עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

כח אדם

אפס תוצאות

כח אדם

שם המכרז תיאור המכרז תאריך קבצים מצורפים
מכרז פומבי - נציג/ת שירות במוקד העירוני

תיאור המשרה: נציג/ת שירות.

היקף המשרה: משרה חלקית (3-5 משמרות בשבוע כולל סופ"ש).

כפיפות ארגונית: מנהל אגף מוקד עירוני ופניות הציבור

04/06/2017
מכרז פומבי מס' 69/17

תואר התפקיד: מזכיר/ה ראשי/ת בבית ספר "יגאל אלון"

היקף המשרה: מלאה.

דרגת המשרה: +9 – 7  בדרוג המנהלי

כפיפות ארגונית: מנהל אגף החינוך/מנהלת המחלקה/מנהל/ת ביה"ס

05/07/2017
מכרז פומבי מס' 67/17

תואר התפקיד: מזכיר/ת בית ספר "נחשונים"

היקף המשרה: מלאה.

דרגת המשרה: +9 – 7  בדרוג המנהלי

כפיפות ארגונית: מנהל אגף החינוך/מנהלת המחלקה/מנהל/ת ביה"ס

05/07/2017
מכרז פומבי מס' 73/17

תואר המשרה: ספרן/ית בבי"ס "שז"ר"
 היקף המשרה:  100%

דרגת המשרה: 8-12 בדירוג המנהלי / 39-43 בדירוג המח"ר

כפיפות ארגונית: מנהל/ת בית הספר/מנהל אגף החינוך

19/07/2017
מכרז פומבי מס' 36/17

תואר המשרה: פסיכולוגים/יות

היקף המשרה : משרות חלקיות

דרגת המשרה : לפי הסכמי העבודה

19/07/2017
מכרז פומבי מס' 74/17

תואר המשרה: מדריך/ה במועדונית לילדים בסיכון
 היקף המשרה:  100%

דרגת המשרה: לפי דירוג של חינוך ונוער

כפיפות ארגונית: מנהלת מח' שירותי חינוך קהילתיים באגף החינוך

19/07/2017
מכרז פומבי_מס' 55/17

תואר המשרה: מפקחים/ות עירוניים/ות ומפקחים/ות בשיטור העירוני

היקף המשרה:  3 משרות מלאות

דרגת המשרה:  6-8 בדירוג המנהלי

כפיפות ארגונית: ס. מנהל אגף הפיקוח העירוני/מנהל יחידת השיטור העירוני

19/07/2017
מכרז פומבי מס' 71/17

תואר המשרה: לבורנטים/ות בחינוך העל-יסודי
 היקף המשרה: 1.7 משרות     70% משרה -   בי"ס חשמונאים

  100% משרה – בי"ס שז"ר

דרגת המשרה: +37-39  בדרוג הלבורנטים

כפיפות ארגונית: מנהל אגף החינוך/ מנהלי/ות בית הספר

19/07/2017
מכרז פומבי מס' 75/17

תואר המשרה: פסיכולוגים/ות ממלאי מקום

היקף המשרה :  משרות חלקיות

דרגת המשרה : לפי הסכמי העבודה, העסקה בחוזה אישי לתקופה קצובה ועד 24 חודש

כפיפות ארגונית: מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי

19/07/2017
ארכיון כח אדם