עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

מידע בעניין ארנונה כללית

שנה טובה ומתוקה

מידע בעניין ארנונה כללית

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס, קרי - אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר ; אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצורכי הארנונה.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה.

ע"פ פקודת העיריות (נוסח חדש) וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג - 1992, יהיו שיעורי הארנונה לשנת 2017 כפי שהיו בשנת 2016 בתוספת העדכון הקבוע בחוק בשיעור 1.77%.

אופן תשלום הארנונה

את הארנונה אפשר לשלם באחת משתי הדרכים הבאות: תשלום מראש עבור כל השנה, או בשישה תשלומים דו חודשיים באמצעות חשבון תקופתי.


הנחה למשלמים מיסים מראש

תושב המשלם את כל החיוב השנתי בארנונה הכללית עד 31.1.2017 יהנה מהנחה בשיעור של 2%. תשלום זה אין בו כדי לפטור את המשלמים מראש מתשלום תוספת לארנונה שתאושר כחוק.


תשלום באמצעות חשבון תקופתי 

בשישה תשלומים דו חודשיים במועדים: 1.1.2017, 1.3.2017, 1.5.2017, 1.7.2017, 1.9.2017, 1.11.2017. סכומי התשלומים הדו חודשיים יישאו הצמדה כחוק. תשלום לאחר המועד המפורט בחשבון יגרור חיוב נוסף של הפרשי הצמדה וריבית.


תשלום תקופתי בהוראת קבע

ניתן לשלם את החשבון התקופתי באמצעות הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון בנק / הרשאה לחיוב כרטיס אשראי). לבעלי הוראת קבע ינוכה הסכום מהחשבון בשני תשלומים חודשיים שווים, בכל 13 בחודש.


תשלומי פיגורים

תשלום ארנונה שלא שולם במועד שנקבע לתשלום, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים. תשלומי פיגורים יהיו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית של 0.50% לחודש.

 

אולי יעניין אותך גם...

הודעה חשובה לציבור הרוחצים

רוחצי העיר, הודעה חשובה!החל מיום שישי ה-1.9.17 ועד סיום עונת הרחצה,יפעלו שירותי ההצלה בין השעות 08:00-18:00 בחופים המוכרזים בעיר.