עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

מחלקות

פיתוח עירוני ואיכות הסביבה

אגף ההנדסה בעיריית בת ים מספק שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח, מתוך שאיפה מתמדת לשיפור איכות חיי התושבים ולקידום תנופת ההתפתחות של העיר. מדיניות התכנון נקבעת בתוכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להענקת היתרי בנייה.

שעות קבלה (אדריכלים, מהנדסים עורכי דין ושמאים בלבד):
ביום א' בין השעות 08:30 ועד 12:00

שעות קבלה (מידע תכנוני):
ביום ב' 8:30-12:00
ביום ג' 16:15-18:00

שעות קבלה (הקהל הרחב):
בימים: ב' וד' בין השעות 08:30 ועד 12:00
יום ג' - בין השעות 16:15 ועד 18:00
יום ה' - אין קבלת קהל.

מענה טלפוני כללי:
בימים א', ב' ו- ד', בין השעות 13:00 עד 15:00.
ביום ג', בין השעות 08:30-10:30.

קרא עוד על אגף ההנדסה>
 • רחוב סטרומה 1 רמת יוסף, בת ים.

היחידה לקיימות ואיכות הסביבה
עיריית בת ים פועלת למען מיצוב העיר כמובילה בתחום איכות הסביבה ואיכות החיים העירונית. אנו שואפים להעלות את המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב תושבים, תלמידים, בעלי עסקים ועובדי העיריה, מקנה כלים וידע בנושא שמירה על איכות הסביבה וכן עוסקים במניעה ובמזעור מפגעים סביבתיים בעיר.

קרא עוד על היחידה לקיימות ואיכות הסביבה>

חטיבת שיפור פני העיר

מחלקת תחזוקה הינה מחלקה תחת החטיבה לשיפור פני העיר האחראית על התחזוקה השוטפת של כלל הפיתוח הקשיח והרשת הדרכים העירונית ובכלל זה תיקוני מדרכות וכבישים, הצבת תמרורים, הסרתם ותיקונם בהתאם להחלטות הועדה לבטיחות בדרכים, צביעת מעברי חציה, צביעת חניות על פי הצורך, הרכבת אשפתונים וספסלים בעיר ותחזוקתם השוטפת, הצבת מעקות בטיחות ועמודי חסימה.

כמו כן אחראית המחלקה על עבודות מסגרות עבור מוסדות החינוך ומבני הציבור

 

מנהל המחלקה – מיכאל מיכלין

סגן מנהל המחלקה - טימושצ'וק ויאצסלב

מזכירת המחלקה – חנה טרח

 

קרא עוד על מחלקת תחזוקה>
 • אהוד קינמון 47 בת ים
 • 03-5558769

מחלקת המשק של עיריית בת ים עוסקת במתן שירותים לכל האגפים, המחלקות, היחידות ומוסדות העירייה בתחומים: רכש, הצטיידות, אספקה ומלאי; רכבים ונהגים; לוגיסטיקה ושירותים כלליים. מחלקת המשק ממוקמת במתחם המשק באזור התעשייה וכוללת בתוכה יחידות פונקציונליות מקצועיות אשר מטרתן לספק מענה איכותי, מקצועי, מהיר ויעיל לכל פעולות העירייה ולסייע ליחידות השונות בביצוע תפקידן.

 

קרא עוד על מחלקת משק>

אגף התברואה של עיריית בת ים אחראית על מערך הניקיון העירוני שעיקרו פינוי אשפה (מסוגים שונים) ניקיון הרחובות וביצוע הדברה כנגד יתושים ומכרסמים. ניקיון העיר מתבצע מדי יום ביומו, כאשר לכל רחוב נקבעה תדירות ניקיון, בהתאם לאופי הרחוב.

למידע נוסף על פעילות אגף התברואה לחצו כאן

כמו כן אחראי האגף על הפרדת הפסולת לפי סוגים. בעיר בת ים קיימים פחים שונים לקידום מיחזור ובהם פחים כתומים להפרדת אריזות, פחים כחולים למיחזור נייר, קרטוניות, מיחזוריות להשלכת בקבוקי פלסטיק, פחי סגולים למיחזור זכוכית ומכולות למיחזור טקסטיל.

למידע נוסף על מיחזור בבת ים לחצו כאן

קרא עוד על אגף תברואה ומיחזור>

מחלקת הטיאוט והמנופים הינה הגורם המופקד על השמירה על ניקיון המרחבים הציבוריים.

המחלקה עוסקת במספר תחומים בהם איסוף גזם עצים וגרוטאות כבדות באמצעות מנופים, טיאוט מכאני של כבישים, טיאוט מדרכות, שטיפת מדרכות וניקוי מפגעים נוספים.

מחלקת הטיאוט מפעילה עובדי טיאוט ידני ומכני בפריסה עירונית רחבה, הפועלים לאורך כל שעות היום על מנת לספק מענה מיטבי ולשמור על ניקיון העיר.

תחום הטיאוט והמנופים נמצא באחריותו של סגן מנהל אגף שפ"ע: אבי נימני

מנהל מחלקת טיאוט: ששי פלסטיאן

מזכירת האגף: מורן דיין

 

 

 

קרא עוד על מחלקת טיאוט ומנופים>
 • רחוב הבורסקאי 4 א' בת ים
 • 03-6806611
 • שעות פתיחה: א'-ה' 08:00-15:00

המחלקה אחראית על כל הקשור בטיפול בתאורה ובמערכות החשמל העירוניות. במסגרת זו אחראית המחלקה על תחזוקה ותיקונים במערכת תאורת חוץ; תחזוקה ותיקונים במערכת החשמל והתאורה במוסדות העירייה; תחזוקה ותיקונים במזגנים ובמערכות מיזוג במוסדות העירייה ; תחזוקה ותיקונים במערכת תמרורים מוארים ועוד.

קרא עוד על מחלקת חשמל ותאורה>

תפקיד המחלקה הנו אחזקה וטיפול שוטף בגנים הציבוריים, בחורשות, בפסי הירק, בחוף הים ובשדות, כמו גם גיזום וטיפול בעצים ברחבי העיר. בנוסף אחראית המחלקה על אחזקה של המזרקות בגנים הציבוריים; תכנון וליווי תכנון של גנים ציבוריים חדשים; הקמת חורשות ברחבי העיר; תחזוקה שוטפת של התשתיות בגנים ציבוריים - ספסלים, אשפתונים ופרגולות וכן על התקנת מתקני משחק בגנים הציבוריים.

קרא עוד על מחלקת תחזוקת גנים ונוף>
 • רחוב אהוד קנמון 47 , בת-ים
 • שעות פתיחה: א'-ה' 08:00-14:30

חטיבת הכספים

חטיבת הכספים בעיריית בת ים הינה הגורם האחראי על הטיפול במשאבים הכספיים העירוניים. אחראית להכנת התקציב וניהולו. להוצאת שומות וגביית הכנסות העירייה. לניהול מערכת החשבונאות העירונית בהתאם לחוקים
השונים ולהכנת הדוחות הכספיים.

קרא עוד על חטיבת הכספים>

מידע בעניין ארנונה כללית

ע"פ פקודת העיריות (נוסח חדש) וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג - 1992, יהיו שיעורי הארנונה לשנת 2017 כפי שהיו בשנת 2016 בתוספת העדכון הקבוע בחוק בשיעור 1.77%.

אופן תשלום הארנונה - את הארנונה אפשר לשלם באחת משתי הדרכים הבאות: תשלום מראש עבור כל השנה, או בשישה תשלומים דו חודשיים באמצעות חשבון תקופתי.
הנחה למשלמים מיסים מראש - תושב המשלם את כל החיוב השנתי בארנונה הכללית עד 31.1.2017 יהנה מהנחה בשיעור של 2%. תשלום זה אין בו כדי לפטור את המשלמים מראש מתשלום תוספת לארנונה שתאושר כחוק.
תשלום באמצעות חשבון תקופתי - בשישה תשלומים דו חודשיים במועדים: 1.1.2017, 1.3.2017, 1.5.2017, 1.7.2017, 1.9.2017, 1.11.2017. סכומי התשלומים הדו חודשיים ישאו הצמדה כחוק. תשלום לאחר המועד המפורט בחשבון יגרור חיוב נוסף של הפרשי הצמדה וריבית.
תשלום תקופתי בהוראת קבע - אפשר לשלם את החשבון התקופתי באמצעות הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון בנק/הרשאה לחיוב כרטיס אשראי). לבעלי הוראת קבע ינוכה הסכום מהחשבון בשני תשלומים חודשיים שווים, בכל 13 בחודש.
תשלומי פיגורים -  תשלום ארנונה שלא שולם במועד שנקבע לתשלום, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים. תשלומי פיגורים יהיו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית של 0.50% לחודש.

מידע בעניין סקר נכסים בתחום השיפוט של עיריית בת-ים

בהתאם להוראת משרד הפנים, מחוייבת עיריית בת-ים, ככל הרשויות המקומיות בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים בעיר. בימים אלה עורכת העירייה סקר נכסים שבתחום שיפוטה, והודעות תיקון שומה מפורטות יחד עם תשריטי המדידה נשלחות לתושבים שבנכסיהם בוצעה מדידה. ככל שנערך סקר בנכס - השטח הרשום בחשבון זה הינו שטח הנכס שנמדד במסגרת הסקר, וכמפורט בתשריט המדידה שנשלח. השגה על ממצאי המדידה ניתן להגיש בהתאם להנחיות שבהודעת תיקון השומה שנשלחה. למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות למשרדי אגף ההכנסות בשעות קבלת קהל, או באמצעות פניה בכתב.
אם בעקבות המדידה ימצא שחלה הפחתה בחיוב הארנונה, יזוכה חשבונכם בהתאם בחשבון התקופתי הנוכחי, או בחשבון התקופתי הבא. הזיכוי יחושב מחודש מאי 2012, או מיום רישומכם כמחזיקים בנכס, לפי המאוחר מבין השניים.
אם בעקבות המדידה ימצא שחלה הגדלה בחיוב הארנונה, והארנונה השנתית שולמה על ידכם מראש, החיוב בגין ההפרש שבין החיוב השנתי המקורי לבין החיוב בעקבות המדידה מפורט בשובר התזכורת/דרישה המצורף בזה או יפורט בשובר התזכורת הבא.

השגה על הארנונה

על קביעת ארנונה כללית ניתן להגיש השגה בפני מנהל הארנונה תוך 90 יום ולא יאוחר מיום 31.3.2017. מנהל הארנונה ישיב תוך 60 יום על ההגשגה ועל תשובתו ניתן להגיש ערר תוך 30 יום לועדת ערר. השגה ניתן להגיש במקרים הבאים: 1. טעות באזור הנכס, בשטח הנכס, סוגו והשמוש בו. 2. החייב אינו מחזיק בנכס. להשגה על שטח הנכס יש לצרף תשריט מדידה של מודד מוסמך, שמדד את שטח הנכס ברוטו בהתאם לצו המיסים של עיריית בת-ים.

שינוי מחזיק בנכס

בהתאם לחוק החובה לתשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס. לחילופי מחזיקים בנכס יש לפעול כמפורט להלן:
1. למסור הודעה בכתב לעירייה על כל שינוי של מחזיק בנכס.
2. לצרף הסכם מכירה או שכירות של הנכס (לתקופה של 12 חודשים לפחות).
3. לצרף תשלום של תעודת זהות או תעודת התאגדות של המחזיק החדש.
4. לציין את מספר חשבון הארנונה או מספר הנכס בעירייה, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
5. השינוי יחול אך ורק ממועד קבלת ההודעה בצרוף האמור לעיל בכתב באגף הכנסות.

אישור לרשם מקרקעין (טאבו)

קבלת אישור עירייה לרשם המקרקעין (טאבו) מותנה בביצוע המפורט להלן:
1. מסירת הסכם מכירה/קניה/העברה ללא תמורה.
2. מסירת נסח רשם מקרקעין (טאבו).
3. תשלום של כל החובות לעירייה בגין הנכס.
4. מסירת פרטי הכתובת החדשה של המוכרים.
5. תשלום אגרה.

נכס ריק

ביטול ארנונה כללית עבור נכס ריק הוא חד פעמי וניתן לצבירה של עד שישה חודשים לכל היותר, ובתנאי שהנכס עמד ריק לתקופה של לא פחות מחודש ימים. אישור פטור מתשלום ארנונה עבור נכס ריק מותנה בהגשת בקשה בכתב ומראש ע"י בעל הנכס, העדר חובות בגין הנכס וביצוע ביקורת בנכס טרם איכלוסו בפועל.

תשלומים, קבלת קהל וטיפול בפניות

אזרח נכבד! 
התשלומים מתקבלים בכל סניפי הבנקים ובקופת העירייה. שלם במועד והמנע מתשלום הפרשי הצמדה וריבית.


תשלום באמצעות כרטיסי אשראי
בבנקים, בקופת העירייה, באתר האינטרנט www.bat-yam.muni.il, באמצעות טלפון: 03-9411209 או
1-700-50-30-88 (24 שעות ביממה).

קבלת קהל

משרדי אגף ההכנסות וקופת העירייה רחוב נורדאו 17 בת ים.
ימים א',ב',ד',ה' 8:00-14:30 בבוקר
יום ג' 16:00-18:15 אחה"צ
ביום ג' בבוקר אין קבלת קהל.

פניות בכתב

דואר אלקטרוני: arnona@bat-yam.muni.il
פקס כללי: 03-5558614
פקס סקר נכסים: 03-5558510

בכל פניה בכתב יש לציין מספר חשבון ארנונה (אם יש), כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון ליצירת קשר.

מספרי טלפון

מוקד: 107
מרכזיית העירייה: 03-5558555
עסקים ותעשייה: 03-5558522
סקר נכסים: 03-5558453
כללי/הוראת קבע: 03-5558517/9
מזכירות אגף הכנסות: 03-5558433/4

 

מוקד טלפוני לבירורים בימים א'-ה' בין השעות 12:00-18:00 בטלפון: 1-700-50-30-88


לתשלום באמצעות האשראי: קישור לטופס.
לתשלום בהוראת קבע: קישור לטופס.
לתשלום באתר: לקישור לתשלום ארנונה

לפרטים נוספים: דף ארנונה ראשי

קרא עוד על אגף ההכנסות - ארנונה>
 • קומת הלובי בבניין העירייה, מקס נורדאו 17, בת ים
 • 03-5558521
 • שעות פתיחה: ימים א', ב', ד', ה' 08:00-14:30, יום ג' – 16:00-18:15

המחלקה אחראית על ביצוע תשלומים, על רישומים חשבונאים וכן על הכנת הדוחות הכספיים של העירייה.

קרא עוד על מחלקת חשבות>
 • נורדאו 17 בת ים
 • שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' 08:00-14:30

מחלקה זו אחראית על עריכת תקציב העירייה ועל ניהולו השוטף. במסגרת עבודתו, מטפל האגף בהנהלת החשבונות העירונית; אחראי על תשלום לספקים השונים העובדים עם העירייה; גובה תקציבים רלוונטיים ממשרדי הממשלה השונים; יוצר דוחות כספיים ואחראי על תשלומי השכר לעובדי העירייה.

קרא עוד על מחלקת שכר>
 • מקס נורדאו 17, בת ים
 • מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00 במספר 03-5558525
 • 03-5558554

 

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) משמש למימון ביצוע פרויקטים חד פעמיים, שנמשכים לעיתים מעבר לשנת תקציב אחת ונושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה.
ההיקפים הכספיים של התב"רים והעובדה שהם עשויים להמשיך מספר שנים, מחייבים דרכי פעולה ותקצוב שיבטיחו ויאפשרו תנאי תכנון ופיקוח הדוקים.
אישור התקציב בתב"ר מחייב את אישור ועדת הכספים, מועצת העיר, הממונה על המחוז במשרד הפנים קודם התחלת ביצוע העבודה.
מנהל המחלקה: רוקח יהושע.

קרא עוד על מחלקת תב"רים (תקציב בלתי רגיל)>

חטיבת תפעול

מערך האכיפה העירוני הוא כוח ייעודי משולב הכולל כוחות שיטור ופיקוח עירוני שתפקידו להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחום איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי חברתית במרחב המוניציפלי של העיר בת ים.

קרא עוד על יחידת השיטור העירוני>

המוקד העירוני בעיריית בת ים עומד לשירות הציבור 24 שעות ביממה במשך 7 ימים בשבוע, על מנת לתת מענה מהיר, אדיב ואיכותי לפניות התושבים בתחומים השונים.

קרא עוד על המוקד העירוני>

יעדי היחידה:
האגודה לתרבות הדיור פועלת למען החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף ולהעלאת איכות החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של עניני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.

קרא עוד על האגודה לתרבות הדיור>

המחלקה לרישוי עסקים מהווה חלק מחטיבת תפעול. במסגרת פעילותה, המחלקה מופקדת על אכיפת חוק רישוי עסקים, והוצאת היתרים להעמדת שולחנות וכיסאות ברחוב, וכן להצבת שילוט ופרסום בעיר. מנהל המחלקה ועובדיה עומדים לרשותכם ועושים כל מאמץ על מנת להקל עליכם בכל הקשור לפעילות המחלקה. אל תהססו מלפנות אלינו בכל שאלה או בעייה שבתחום אחריותנו.

מידע כללי, הגשת בקשות לרישיון עסק ולהיתרים:
בימים א' ו- ה' בין השעות 12:30-08:30 ויום ג' אחה"צ בשעות 18:00-16:00.

בדיקת תכניות: בימי א' בלבד בשעות: 08:30-12:30.

מענה טלפוני: 03-5556331 03-5556333 בימים א-ה בשעות 10:00-12:00.

קרא עוד על המחלקה לרישוי עסקים שילוט ופרסום>
 • רח' החשמונאים 27 בת ים. קומה א', חדר 212

תפקידה של רשות החניה בעיריית בת ים הוא להקפיד על אכיפת חנייה מוסדרת ואסורה, בהתאם לחוקי העזר העירוניים, לרבות פינוי צירי תנועה; הנפקת תווי חניה לתושבי העיר ולמבקרים; הסבת דו"חות חניה וטיפול בערעורים.

קרא עוד על רשות החניה>
 • רשות החניה, החשמונאים 27 בת ים

השירות הווטרינרי העירוני בבת ים מעניק שירותים וטרינריים הן לבעלי החיים והן לתושבי העיר. השירות פועל למען שמירה על בריאות הציבור, הן באמצעות פיקוח על הייצור והשיווק של מוצרי מזון מן החי (בשר, עופות, דגים, נקניקים ועוד), והן באמצעות רישום, טיפול, חיסון ופיקוח על בעלי החיים בעיר, למניעת התפשטות מחלות.

ימים: א'-ה' בין השעות 07:00 – 15:30
חיסוני כלבת – בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 10:30
וביום ג' בין השעות: 09:00 – 10:30 וגם בין 16:00 – 19:00.
בדיקות מוצרים מן החי, טרום שיווק – בדיקת משנה 06:00-14:30.

קרא עוד על השירות הווטרינרי>
 • שדרות העצמאות 41 בת ים.

מחלקת הפיקוח פועלת ליישום חוקי העזר העירוניים ואכיפתם למען תושבי העיר, האכיפה מתבצעת על ידי פקחים תוך מתן התראות וברירות משפט.

קרא עוד על פיקוח עירוני>
 • החשמונאים 27 בת ים

הסיירת הירוקה הינה הגורם האחראי מטעם פיקוח העירוני על אכיפת חוקי העזר העוסקים בהשחתת רכוש ציבורי ובצואת הכלבים. בין תפקידי הסיירת הירוקה:
למנוע אי איסוף צואת כלבים על ידי בעליהם; למנוע חניית כלי רכב בגנים הציבוריים; למנוע השחתת ציוד ציבורי בגנים הציבוריים וברחובות; למנוע גניבות חול ים ;למנוע השלכת פסולת בנייה בגנים הציבוריים; להחרים סחורה מרוכלים בגנים הציבוריים; למנוע הבערת "מנגלים" במקומות האסורים בגנים הציבוריים.

קרא עוד על הסיירת הירוקה>
 • רחוב החשמונאים 27 בת ים.

אגף החופים הינו האגף האחראי על תחזוקת החופים ותפעולם לאורך כל ימות השנה ובייחוד בעונת הרחצה.

קרא עוד על אגף החופים>

המחלקה לביטחון ושרותי חרום בעירייה הינה הגורם האחראי מטעם העירייה על כלל נושאי הביטחון והחרום בתחום המרחב העירוני. המחלקה מתאמת בין גורמי העירייה לגורמי חוץ כמו: צה"ל, משטרה, מד"א, כיבוי אש. וכן לרח"ל (רשות חרום לאומית) ולמשרדי הממשלה השונים בתחום החרום.

קרא עוד על מחלקת ביטחון>
 • החשמונאים 27, בת ים
 • שעות פתיחה: א'-ה' 08:00-15:00.

אגף משאבי אנוש

בית המשפט לעניינים מקומיים הוקם בבת ים בשנת 1985 והוא עוסק בברירות משפט, חנייה ומפגעים, חוק חינוך חובה, תיקי תכנון ובנייה, תיקי רישוי, מבנים מסוכנים, תיקי רישוי של משטרת ישראל, כאשר כך העבירות מתרחשות בתחומי העיר בת ים.
שופט בית המשפט לעניינים מקומיים בבת ים: כבוד השופט נמרוד אשכול.

קרא עוד על בית המשפט לעניינים מקומיים>
 • רחוב סטרומה 1
 • שעות פתיחה: ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-13:30, יום שלישי גם בין השעות 16:00-18:00

בעידן המודרני שבו אנו מצויים אין זכות קיום לארגון, כולל רשות מקומית, שאינו משתמש בכלים מודרניים, ובהם מחשוב ומערכות מידע. מימוש השימוש בכלים ובשירותים אלה מאפשר לארגון קיום קשר הולם עם התושבים (לקוחות), ניהול פעילות פנימית איכותית וקבלת החלטות מושכלות, המתבססות על מידע רלוונטי.

קרא עוד על מחלקת מחשוב ומערכות מידע>

האגף מטפל בפיתוח ההון האנושי של עיריית בת ים מתוך שאיפה להשביח ולהיטיב את רמת השרות הפנים והחוץ ארגוני. האגף עוסק באיתור, מיון, גיוס וקליטת עובדים; בפיטורין ובפרישה; בהדרכה ובפיתוח של עובדים ושל מנהלים; בקיום מכרזים לקבלת עובדים חדשים לעירייה; בטיפול ברווחת העובדים; בתכנון כוח אדם כללי ובפיתוח מסלולי קידום בעירייה ועוד.

קרא עוד על אגף משאבי אנוש>
 • עיריית בת ים, מקס נורדאו 17 קומה 2
 • שעות פתיחה: ימי א' ב' ד' ה': 7.30 – 15.30, יום ג' 7.30 -17.00

חטיבת קהילה

מכללת בת ים הינה השלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בבת ים, המציעה מגוון תוכניות לימוד לתואר ראשון ושני.
לצד הלימודים האקדמיים מתקיימים במכללה לימודי תעודה ולימודי העשרה לכלל האוכלוסייה.

קרא עוד על מכללת בת ים>

עיריית בת ים מאמינה כי חינוך איכותי הוא הבסיס ליצירת קהילה חזקה ומובילה. מתוך תפיסת עולם זו, הציבה העירייה את הנושא בראש סדר העדיפויות העירוני.
יוזמות חינוכיות רבות פותחו על ידי עיריית בת ים, בכדי לשדרג את מערכת החינוך, לצמצם פערים, לשפר את הישגי התלמידים וליצור מערכת חינוך המעניקה מענה לכלל התלמידים, כל אחד על פי צרכיו הייחודיים.

קרא עוד על אגף חינוך>
 • החשמונאים 27, בת ים
 • שעות פתיחה: בימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00, בימי ג' גם בשעות 16:00-18:00

אגף הרווחה של עיריית בת-ים יוזם, מפתח ומספק שירותים חברתיים שונים, בשאיפה לחזק את רווחת הפרט ואת רווחת המשפחה, לטפל במצוקות אישיות וחברתיות של התושבים ולשפר את איכות חיי הקהילה בעיר.

ימי קבלת קהל - 

יום א' – 10:30-14:30

יום ג'-   10:00-18:00

יום ד' – 08:00-18:00

 

קרא עוד על האגף לשירותים חברתיים (שח"מ)>

אגף תרבות ותכנון אסטרטגי

אגף תרבות ותכנון אסטרטגי מממש בפועל את חזונה של העיר בת-ים בתחומי התרבות. חזון זה כולל את קידומה של יצירה ישראלית מקורית ומגוונת, את שילוב מוסדות התרבות בחיים הקהילתיים של תושבי העיר והנגשת התרבות לכלל האוכלוסייה, וכן את הענקת הביטוי והבמה לקהילות השונות המתקיימות בעיר ולהובלת שיח תרבותי חופשי, רב-גוני, סובלני ופתוח.

קרא עוד על אגף תרבות ותכנון אסטרטגי>
 • החשמונאים 27 בת ים
 • שעות פתיחה: ימי א'-ה' 08:30-15:00, יום ג' עד 17:00

שיווק, דוברות ויחסי ציבור

לשכת הדוברות אחראית על ההסברה ועל הפרסום התקשורתי של מחלקות העירייה השונות ושל פועלן. בין תפקידי הלשכה: ניהול הקשר עם אמצעי התקשורת – הודעות לתקשורת, מתן מענה לשאלות כתבים; פרסום פעילות העירייה באמצעות מודעות בעיתונות, תשדירי רדיו, שילוט חוצות, קמפיינים באינטרנט ועוד; כתיבה והפקה של כל חומרי ההסברה המופצים לתושבים.

עוזרת דוברת חנה קדוש:
03-5558559
hanakk@bat-yam.muni.il

קרא עוד על שיווק, דוברות ויחסי ציבור>

מבקר/ת העירייה

מבקר/ת העירייה הינו הגורם המוסמך לבצע ביקורת פנימית ברשויות מקומיות. הביקורת הפנימית פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. המבקר יבדוק באם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו, רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.

למידע נוסף ולדו"חות המבקר/ת לחצו כאן.

מבקרת עיריית בת ים: נעמי נעים

 

קרא עוד על מבקר/ת העירייה>

חברת חוף בת ים ליזמות ולפיתוח בע"מ

חברת חוף בת ים ליזמות ולפיתוח בע"מ הינה תאגיד עירוני המתנהל באמצעות דירקטוריון.
יו"ר הדירקטוריון הוא מר יוסף בכר ראש עיריית בת ים.

קרא עוד על חברת חוף בת ים ליזמות ולפיתוח בע"מ>