עיריית בת ים
שירותים בקליק
תרבות ופנאי

אשכול הפיס

אשכול הפיס

אשכול הפיס

אשכול הפיס

אשכול הפיס בת-ים הוא מרכז למדעים, טכנולוגיה ואמנויות, ומשמש כמרכז קהילתי לתושבי העיר. המרכז מצויד בציוד טכנולוגי מתקדם, בחדרי מעבדות, חדר מחול, חדר אמנות, אולם מופעים ומבואה רחבה בה מוצגות תערוכות הפתוחות לקהל הרחב.
בשעות הבוקר מתקיימת באשכול פעילות פורמלית אשר במסגרתה מגיעים בתי ספר מהעיר שלומדים לימודי מדע וטכנולוגיה, עיצוב במה ותיאטרון. אחה"צ משמש האשכול כמרכז לחוגים, קורסי העשרה, הרצאות, סדנאות ועוד, כל אלה בסביבה חדשנית ומאתגרת.