עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

ארנונה

שנה טובה ומתוקה
אפס תוצאות

ארנונה

שם הקובץ פתח מסמך
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא "נזקק" לחץ כאן להורדת קובץ בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא "נזקק"
בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה עבור נכס ריק או ניזוק לחץ כאן להורדת קובץ בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה עבור נכס ריק או ניזוק
בקשת הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים לחץ כאן להורדת קובץ בקשת הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים
בקשת הנחה בארנונה כללית לחץ כאן להורדת קובץ בקשת הנחה בארנונה כללית
הודעה על שינוי מחזיק בנכס לחץ כאן להורדת קובץ הודעה על שינוי מחזיק בנכס
הרשאה לחיוב בהוראת קבע רגילה לחץ כאן להורדת קובץ הרשאה לחיוב בהוראת קבע רגילה
הרשאה על חיוב הוראת קבע מיוחדת לחץ כאן להורדת קובץ הרשאה על חיוב הוראת קבע מיוחדת
הודעה על סיום שכירות לחץ כאן להורדת קובץ הודעה על סיום שכירות
טופס הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לחץ כאן להורדת קובץ טופס הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי