עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

פיקוח וחניה

אפס תוצאות

פיקוח וחניה

שם הקובץ פתח מסמך
בקשה לביטול דו"ח חניה לחץ כאן להורדת קובץ בקשה לביטול דו"ח חניה
בקשה לביטול ברירת משפט לחץ כאן להורדת קובץ בקשה לביטול ברירת משפט
המצאת מסמכים - חניית נכים לחץ כאן להורדת קובץ המצאת מסמכים - חניית נכים
בקשה לקבלת היתר לעריכת אירוע בגן ציבורי לחץ כאן להורדת קובץ בקשה לקבלת היתר לעריכת אירוע בגן ציבורי
בקשה לקבלת היתר להצבת מכולה לפינוי פסולת לחץ כאן להורדת קובץ בקשה לקבלת היתר להצבת מכולה לפינוי פסולת