עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

חופש המידע

קבלת מידע על פי חוק חופש המידע

עיריית בת ים פועלת בהתאם לרוח חוק חופש המידע ופועלת בשקיפות בנוגע לפעולותיה והנגשתם לציבור הרחב.

תכליתו של חוק חופש המידע (התשנ"ח 1998) היא להנגיש את המידע הנמצא בידי הרשות כ"נאמן של הציבור" לציבור בשקיפות החוק מכיר בזכותם של אזרחי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי ופרטי של אדם על עצמו, כפי שהוא מצוי ברשות ,ללא כל עיבוד, והוא אינו מצוי בידי רשות אחרת רק אם הוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.


נוהל הגשת בקשה למידע מעיריית בת ים:
• בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לעו"ד אילנה קרומר הממונה על חוק חופש המידע בעירייה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. רצוי להגיש בקשה מפורטת תוך ציון פרטי הפונה: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון סלולרי כדי שאפשר יהיה במידת הצורך, לחזור אליו.
• מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה ודמי טיפול ,למעט מידע הקבוע בתקנות כי הוא פטור מאגרה, דמי הטיפול הקבועים בתקנות הם עד שלוש שעות טיפול.
• האגרות הקבועות אינן כוללות טיפול מעבר לשלוש שעות ודמי הפקה . הללו יחושבו לפי העניין .
• המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות בלבד ללא עיבודו לפי צרכיו של המבקש.
• בדרך כלל, החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת תשלום אגרת הבקשה או קבלת הבקשה בעירייה כאשר הבקשה פטורה מאגרה..
• החליטה הרשות לדחות את הבקשה כולה או חלקה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
• הפונה שסורב יהיה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית המשפט המחוזי.
• ניתן להגיש בקשה ולשלם את האגרות באתר של משרד המשפטים היחידה הממשלתית לחוק חופש המידע www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda


פרטי התקשרות:
אילנה קרומר,עו"ד
הממונה על חוק חופש המידע בעיריית בת ים

טל: 03-5558458
פקס: 03-5558603
דוא"ל: ilanak@bat-yam.muni.il

לחצו כאן לנוסח חוק חופש המידע באתר הממשלה


לדו"חות מסכמים על פי חוק חופש המידע ופרוטוקולים נוספים לחצו כאן

אולי יעניין אותך גם...

ותיקים בסביבהתכנית ייחודית לגמלאים בנושאי סביבה וקיימות, יוצאת לדרך ע"י עיריית בת ים, פארק המיחזור חירייה והחברה להגנת...