עיריית בת ים
שירותים בקליק
חברה וקהילה

חברה וקהילה

האגף לשירותים חברתיים (שח"מ)

למחלקות העירייה >

בת ים קהילה חזקה

בת ים היא עיר של קהילה. עיר שלאורך 90 שנות קיומה היתה ועודנה מודל לקליטת עליה, לשילוב אוכלוסיות מגוונות, החיות זו לצד זו בהרמוניה, ברב תרבותיות ובכבוד הדדי.
העיר מספקת מענים רבים למגוון תושביה מטף ועד אזרח ותיק, באמצעות מסגרות פעילות, למידה ויצירה, ומרכזי תמיכה וסיוע.

קרא עוד> על בת ים קהילה חזקה
בת ים קהילה חזקה