עיריית בת ים
שירותים בקליק
מידע כללי

ועדות עירוניות חובה - קדנציה 18

שנה טובה ומתוקה

ועדות עירוניות חובה- קדנציה 18 חדש

ועדת הנהלה:
מס' חברים: 17
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר, אסתר פרון, דריקס יצחק, נאור רבקה, כהן אליהו, ועקנין שמעון, קדין לאוניד, מאיר הוני.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו:
אירנה גנין, יבגני איזנשטט, יליסייב איגור.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
רפאל ברנז, בן זקן אברהם, כהן סבן שמעון, ברוך מויאל.
שמות החברים בטל לבת-ים:
ויקטור טל.
שמות החברים בבת-ים אחת:
אין.
שמות החברים במרצ:
 קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: אין.

 

ועדת כספים:
מס' חברים:
 11
שמות החברים בראש מורם: יצחק דריקס, שמעון ועקנין, מ"מ לאוניד קדין, אלי כהן, מאיר הוני.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: קרימר איתי.
שמות החברים בישראל ביתנו:
אירנה גנין, מ"מ יבגני איזנשטט.
שמות החברים בליכוד: יהודה הרוש, מ"מ ששון אליהו.
שמות החברים בש"ס:
רפאל ברנז - יו"ר, מ"מ אסתר פרון.
שמות החברים בטל לבת-ים:
ויקטור טל.
שמות החברים בבת-ים אחת:
לאם בם, מ"מ לאון בג'רנו.
שמות החברים במרצ:
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: אין.

 

ועדת מכרזים:
מס' חברים:
 7
שמות החברים בראש מורם: ריקי נאור יו"ר, מ"מ אסתר פרון, שמעון ועקנין, מ"מ קדין לאוניד, אלי כהן, מ"מ יצחק דריקס.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו:
אין.
שמות החברים בליכוד: יהודה הרוש, מ"מ ששון אליהו.
שמות החברים בש"ס:
 רפאל ברט, מ"מ ברוך מויאל.
שמות החברים בטל לבת-ים: ויקטור טל.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאון בג'רנו.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: אין.

 

ועדת ביקורת:
מס' חברים:
 7
שמות החברים בראש מורם: ריקי נאור יו"ר, מ"מ אסתר פרון, שמעון ועקנין, מ"מ קדין לאוניד, אלי כהן, מ"מ יצחק דריקס.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
איגור יליסייב, מ"מ יבגני איזנשטט.
שמות החברים בליכוד: יהודה הרוש.
שמות החברים בש"ס:
 כהן סבן שמעון.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 יו"ר לאה בם.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: אין.

 

ועדת הנחות:
מס' חברים:
 3
שמות החברים בראש מורם: דריקס יצחק יו"ר, מ"מ רפאל ברנז.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: קרימר איתי, מ"מ יהודה הרוש.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין, מ"מ יבגני איזנשטט.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אין.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: רווחה, גזברות, מבקרת.

 

ועדת בטיחות בדרכים:
מס' חברים:
 5
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ בן זקן אברהם, שמעון ועקנין.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאון בז'רנו.
שמות החברים במרצ:
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: נציג ציבור, נציג שר התחבורה, נציג השר לביטחון פנימי, נציגי השכונות, מנהל אגף החינוך, נציגי ציבור משה ישי, נציג 1.

 

ועדת מל"ח:
מס' חברים:
 4
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ אסתר פרון, שמעון ועקנין.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 בן זקן אברהם, מ"מ רפאל ברט.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאון בז'רנו, מ"מ אלי יריב.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: 3.

 

ועדת ביטחון:
מס' חברים:
 3
שמות החברים בראש מורם: אלי כהן, מ"מ שמעון ועקנין.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
יבגני איזנשטט יו"ר, מ"מ בן זקן אברהם.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאן בז'רנו.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: נציג עירייה, שני נציגי שרים, נציג שר המשטרה, נציג שר החינוך.

 

ועדת קליטת עליה:
מס' חברים:
 7
שמות החברים בראש מורם: קדין לאוניד, מ"מ אסתר פרון, אלי כהן, מ"מ יצחק דריקס, מאיר הוני.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין יו"ר, מ"מ לאוניד קדין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 ברוך מויאל, מ"מ בן זקן אברהם.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאם בם.
שמות החברים במרצ: 
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: חיים חטב, נציג 1 נוסף.

 

הועדה לקידום מעמד הילד:
מס' חברים:
 3
שמות החברים בראש מורם: אלי כהן יו"ר, מ"מ ריקי נאור.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אין.
שמות החברים במרצ: 
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: מנהל אגף החינוך, מנהל אגף רווחה, אחד ממנהלי בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודי, נציג הסתדרות מורים ,יו"ר מועצת תלמידים, מפקד תחנת משטרה,נציג תנועות הנוער, נציג ארגון התנדבותי.

 

הועדה לסעד\רווחה:
מס' חברים:
 5
שמות החברים בראש מורם: אסתר פרון יו"ר, אלי כהן.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: איתי קרימר.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 רפאל ברט.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אין.
שמות החברים במרצ: 
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: 3 נציגי ציבור.

 

הועדה לחינוך:
מס' חברים:
 5
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ רפאל ברנז, איציק דריקס, מ"מ שמעון ועקנין.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: איתי קרימר.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין, מ"מ אסתר פרון.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 שמעון כהן סבן, מ"מ ברוך מויאל.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאם בם.
שמות החברים במרצ:
אין.
נציגי ציבור: 2 – מנהלי בי"ס או סגניהם,מבי"ס יסודי, ועל יסודי, נציג ועד הורים, יו"ר מועצת התלמידים העירונית, (כלל חברי הועדה יהיה בלתי זוגי).

 

ועדת המשנה לתכנון ובניה:
מס' חברים:
 11
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ רפאל ברנז, איציק דריקס, מ"מ שמעון ועקנין.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אורי בוסקילה.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין, יליסייב איגור.
שמות החברים בליכוד: ששון אליהו, יהודה הרוש, מ"מ קטי פיאסצקי.
שמות החברים בש"ס:
 רפאל ברנז.
שמות החברים בטל לבת-ים: ויקטור טל.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אלי יריב, מ"מ לאה בם.
שמות החברים במרצ:
אין.
חברי מועצה: הרב אסקפה.
נציגי ציבור: אין.

 

הועדה לשימור אתרים:
מס' חברים:
 4
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ אלי כהן, אסתר פרון.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 רפאל ברנז, מ"מ כהן סבן שמעון.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאם בם.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: עובד עירייה,הבקי בעניני תכנון ובנייה, גורם חיצוני (יועץ שימור אתרים)מהנדס העירייה או נציגו, מתכנן המחוז או נציגו.

 

הועדה להנצחת נרצחי טרור:
מס' חברים:
 3
שמות החברים בראש מורם: אין.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אירנה גנין, מ"מ איגור יליסייב.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אין.
שמות החברים בליכוד: יהודה הרוש.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אין.
שמות החברים במרצ: 
אין.
חברי מועצה: הרב אסקפה יו"ר, מ"מ אירנה גנין, יהודה הרוש.
נציגי ציבור: 3 נציגי ציבור (מומלץ לגופים הקשורים לנושא) 3 בני משפחה של נפגעי טרור.

הועדה לאיכות הסביבה:
מס' חברים:
 4
שמות החברים בראש מורם: אלי כהן יו"ר, מאיר הוני, קדין לאוניד.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אין.
שמות החברים במרצ: 
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: 2 נציגי ציבור, נציג ארגון ארצי, נציג השר להגנת הסביבה.

 

הועדה למאבק בנגע הסמים:
מס' חברים:
 3
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ אברהם בן זקן.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
יגבני איזנשטט, מ"מ איגור יליסייב.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אין.
שמות החברים במרצ: 
קטי פיאסצקי.
נציגי ציבור: 2 נציגי ציבור, מנהל אגף החינוך, מנהל אגף רווחה, מנהל בי"ס על יסודי, עידית גנדי נציג למלחמה בסמים.

 

הועדה למיגור אלימות:
מס' חברים:
 3
שמות החברים בראש מורם: יוסי בכר יו"ר, מ"מ אברהם בן זקן.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
יגבני איזנשטט, מ"מ איגור יליסייב.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאון בז'רנו.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: מנהל אגף החינוך, מנהל הפיקוח, מנהל מח' בטחון, מנהל אגף רווחה, יועץ לעניני אזרחים ותיקים,נציג המשטרה, נציגים מארגונים שונים.

 

ועדת שמות (ועדת רשות):
מס' חברים:
 5
שמות החברים בראש מורם: אלי כהן, ועקנין שמעון.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין.
שמות החברים בליכוד: אין.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: יו"ר ויקטור טל.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 אלי יריב.
שמות החברים במרצ: 
אין.
נציגי ציבור: נציג ציבור מר ינקו משה.

 

ועדת התחדשות עירונית (ועדת רשות):
מס' חברים:
 5
שמות החברים בראש מורם: מאיר הוני יו"ר, שמעון ועקנין, כהן אלי.
שמות החברים ברשימה המאוחדת: אין.
שמות החברים בישראל ביתנו: 
אירנה גנין.
שמות החברים בליכוד: יהודה הרוש.
שמות החברים בש"ס:
 אין.
שמות החברים בטל לבת-ים: אין.
שמות החברים בבת-ים אחת:
 לאון בז'רנו.
שמות החברים במרצ
אין.
נציגי ציבור: אין.

 

 

אולי יעניין אותך גם...

הודעה חשובה לציבור הרוחצים

רוחצי העיר, הודעה חשובה!החל מיום שישי ה-1.9.17 ועד סיום עונת הרחצה,יפעלו שירותי ההצלה בין השעות 08:00-18:00 בחופים המוכרזים בעיר.