עיריית בת ים
שירותים בקליק
הנדסה תכנון ובניה

התחדשות עירונית

באגף ההנדסה מתקבלות יוזמות רבות לתכניות התחדשות עירוניות,  אשר נבחנות בהתאם לפרמטרים תכנוניים, כלכליים, סביבתיים וחברתיים, הנגזרים מהתכנית האסטרטגית הרחבה להתחדשות בת-ים. היוזמה לתכניות התחדשות עירונית יכולה להגיע מהעירייה, מהממשלה, מיזמים פרטיים ואף מהתארגנות משותפת של תושבים.

תכניות התחדשות עירונית כוללות שני שלבים: שלב התכנון ושלב הביצוע. האחרון יכול להתקיים רק לאחר ששלב התכנון הושלם על ידי האגף. שלב הביצוע כולל בנייה בפועל (ולעיתים גם פינוי והריסה) ומבוצע על ידי יזמים פרטיים. בשלב זה, אגף ההנדסה משמש כמפקח ודואג לכך שהמימוש יהיה בהתאם להוראות התכנית שאושרה.

ישנם שלושה סוגים עיקריים של תכניות התחדשות עירונית:

פינוי ובינוי – הריסה של מבנים קיימים ובניה של בניינים חדשים תחתם.

עיבוי - הרחבה ותוספת קומות על המבנים הקיימים.

תכניות בנייה מיוחדות – תכניות הזוכות לאישורים מיוחדים בהתאם לפרוייקט ולמטרותיו, כגון התכנית למתחם מעונות ים, הכוללת עבודה משותפת עם התושבים לגיבוש חזון לשכונה.

לצד התחדשות הבניינים הפרטיים, מקדמת העירייה את התחדשות וטיפוח המרחב הציבורי, כולל חידוש תשתיות הכבישים והמדרכות, שדרוג הטיילת, טיפוח הגנים הציבוריים ועוד. ההשקעה המאסיבית שמבצעת עיריית בת ים בפיתוח המרחב הציבורי הביאה לעלייה בערך הנדל"ן. 

תנופת הפיתוח מתבצעת בכל רחבי העיר על פי תכנית חומש. את הפירות כבר רואים בשטח, והיד עד נטויה.

 

 

אולי יעניין אותך גם...