עיריית בת ים
שירותים בקליק
הנדסה תכנון ובניה

הנחיות סביבתיות

שבועות

כחלק משאיפתה המתמדת של עיריית בת ים לקידום ולשדרוג איכות החיים בעיר, פרסם אגף הנדסה נהלים חדשים לבניה בת קיימא. מטרת הנהלים הנה שיפור איכות הבנייה בעיר, תוך צמצום ההשפעות הסביבתיות של המבנים. הנהלים נשענים על אימוץ התקן הישראלי לבנייה בת קיימא (ת"י 5281) כמסמך מנחה להיבטים השונים של בנייה ירוקה בתכנון מתחמים ובניינים בעיר.

1. מדיניות ירוקה - החלטת וועדה 22.1.14

2. אי חום עירוני מדיניות עירונית בת ים

3. בדיקת הצללות בת ים

4. בדיקת רוחות בת ים

5. מתודולוגיה לבדיקת רוחות

אולי יעניין אותך גם...