עיריית בת ים
שירותים בקליק
שירות לתושב/ת

ביטול ארנונה נכס ריק

שנה טובה ומתוקה

נכס ריק

ביטול ארנונה כללית עבור נכס ריק הוא חד פעמי וניתן לצבירה של עד שישה חודשים לכל היותר, ובתנאי שהנכס עמד ריק לתקופה של לא פחות מחודש ימים. אישור פטור מתשלום ארנונה עבור נכס ריק מותנה בהגשת בקשה בכתב ומראש ע"י בעל הנכס, העדר חובות בגין הנכס וביצוע ביקורת בנכס טרם איכלוסו בפועל.

אולי יעניין אותך גם...

איסור השלכת פסולת

בין התאריכים הבאים חל איסור על השלכת פסולת במרחב הציבורי מכל סוג: לרבות גזם, גרוטאות, ריהוט ישן מכשירי חשמל וכדומה.ראש השנה ...